Phạm Côn Sơn nhà viết sách du lịch Việt Nam

Phạm Côn Sơn tên thật là Nguyễn Hoàn Thanh Thanh, sinh ngày 30/09/1933 con duy nhất của tiểu thuyết gia Ngươn Long – Nguyễn Thanh Viễn. Ông là nhà văn nhà báo, nhà báo độc lập qua tất cả các thời kỳ trong 60 năm hành nghề truyền thông, không bị ảnh hưởng bởi chính trị tôn giáo chỉ theo tín ngưỡng thờ phụng gia tiên cảu một hệ gia đình ăn nho Y.
Hoạt động xã hội và nghiệp vụ :
• 1921 – 1961 viết báo, viết truyện dài và tân truyện ngắn
– Đặc phái iên báo cáo
– Dạy học trường Trung Học Bán Công Nguyễn Bá Tòng, thị xã Bến Tre (1955 – 1956)
– Tổng kiểm soát viên nghành giang vận ở miền Tây. viên chức nghành truyền thông.
• 1962 – 1966 chủ sự phòng chương trình phát thanh Buôn Mê Thuộc.
• 1966 – 1975 viết sách học làm người. Chủ sự phòng giáo dục đại chúng – hệ thống truyền thanh Việt Nam.
– Đặc trách dẫn giải và thực hiện luật bầu cử trên hệ thống truyền thanh VTVN
– Cộng tác viên trợ bút đài truyền hình Sài Gòn
– Trợ bút Việt Tấn Xã về thông tin canh tác nông nghiệp.
• 4/1975 : Phạm Côn Sơn hoàn toàn ngưng viết sách và hoạt động nghành truyền thông, truyền hình và thông tấn xã, chuyển nghề kinh doanh. Có một thời gian ông đi mua bán quần áo cũ, mua gom ve chai, làm bánh ngọt, bánh bông lan và bánh kem phân phối cả thị trường Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.
• Năm 1990 Phạm Côn Sơn trở lại viết sách.
• Năm 1995 ông hoạt động trong nghành du lịch, lữ hành, làm hướng dẫn viên, dảm nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc và Giám Đốc điều hành. Cố vấn công ty lữ hành, tư vấn du khách và giảng viên trên thực địa cho sinh viên. Phạm Côn Sơn vừa di vừa viết sách với chủ trương “ củi đậu nấu đậu cho ra dầu ”, từ đó biên soạn thêm các sách có chủ đề “ tìm về cội nguồn, văn hóa truyền thống của dân tộc ” và “ tự thân lập nghiệp ”, “ dưỡng sinh thần trí và căn cơ thể chất ”.
Trải qua nhiều thời kỳ biến chuyển của đất nước và xã hôi, phạm Côn Sơn mất mát khá nhiều tác phẩm gốc và bản thảo ( trong đó có khoảng gần 1000 kịch bản Gia Đình Bác Tám và Chú Tư Xe Hàng) .

Add a Comment